Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

2 marca 2019 r. gen. brygadier Leszek Suski Komendant Główny PSP wraz ze st. bryg. Jarosławem Wlazłowskim Łódzkim Komendantem Wojewódzkim PSP w Łodzi wizytowali jednostki ratowniczo-gaśnicze województwa Łódzkiego. Komendanci odwiedzili w sumie 7 jednostek, dwie w Łodzi, w Brzezinach, Pabianicach, Łasku, Zduńskiej Woli i Sieradzu.

Podczas spotkań ze strażakami gen. Suski podziękował za ofiarność i zaangażowanie podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz dobrowolne prace na rzecz podniesienia warunków socjalnych w obiektach jednostek i komend.

Komendant omówił również informacje dotyczące podwyżek wynagrodzeń funkcjonariuszy, zakupów sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla strażaków w ramach projektu modernizacji służb mundurowych oraz dodatkowych środków finansowych jakie trafiały i trafią do Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnych. W rozmowach ze strażakami Pan Generał podkreślił jak ważne są szkolenia i samodoskonalenie podczas służby w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa strażaków w czasie działań ratowniczo-gaśniczych.