Informacja o aktualnym funkcjonowaniu szkół i przedszkoli na dzień 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

W związku z akcją strajkową nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Miasto Zgierz, Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, iż zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69 ze zm.) mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, została podjęta przez dyrektorów szkół i przedszkoli decyzja o zawieszeniu do odwołania zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze) w następujących placówkach:

Szkoły:

• Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi,
• Szkoła Podstawowa nr 3,
• Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Niepokoja,
• Szkoła Podstawowa nr 5,
• Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi,
• Szkoła Podstawowa nr 8,
• Szkoła Podstawowa nr 10,
• Szkoła Podstawowa nr 11,
• Szkoła Podstawowa nr 12 im. Armii Krajowej,
• Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta.

Przedszkola:

• Miejskie Przedszkole nr 2,
• Miejskie Przedszkole nr 6,
• Miejskie Przedszkole nr 7,
• Miejskie Przedszkole nr 9,
• Miejskie Przedszkole nr 12,
• Miejskie Przedszkole nr 13,
• Miejskie Przedszkole nr 15.

We wszystkich wyżej wymienionych placówkach organizowane będą w ograniczonym zakresie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki domowej.
***
Poniżej lista placówek, w których zostaną odwołane wszystkie zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze (placówka nie organizuje zajęć opiekuńczych):

Przedszkola:
• Miejskie Przedszkole nr 3,
• Miejskie Przedszkole nr 10,
• Miejskie Przedszkole nr 14.

***
W dniach 10, 11, 12 kwietnia 2019 roku planowane jest przeprowadzenie Egzaminów Gimnazjalnych.
***
Wszelkie zaistniałe zmiany dotyczące funkcjonowania szkół i przedszkoli będą aktualizowane i publikowane na bieżąco.
Komunikat UMZ