Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

Logo Urzędu Miasta Zgierza

Informacja o aktualnym funkcjonowaniu szkół w dniach 18, 19, 23 kwietnia 2019 r. (czwartek, piątek, wtorek) i przedszkoli w dniu 18 kwietnia 2019 r. (czwartek)

W dniach 18 – 23 kwietnia 2019 r. uczniowie mają przerwę świąteczną.


W dniu 18 kwietnia 2019 r. (czwartek) zapewnione zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w następujących placówkach:

Szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr 1,
 • Szkoła Podstawowa nr 3,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 (tylko w oddziałach przedszkolnych),
 • Szkoła Podstawowa nr 5,
 • Szkoła Podstawowa nr 6,
 • Szkoła Podstawowa nr 10,
 • Szkoła Podstawowa nr 11,
 • Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta.

Przedszkola:

 • Miejskie Przedszkole nr 2,
 • Miejskie Przedszkole nr 7,
 • Miejskie Przedszkole nr 9,
 • Miejskie Przedszkole nr 12,
 • Miejskie Przedszkole nr 13,
 • Miejskie Przedszkole nr 14,
 • Miejskie Przedszkole nr 15.

We wszystkich wyżej wymienionych placówkach organizowane będą w ograniczonym zakresie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki domowej.

***

Poniżej lista placówek, w których nie organizuje się zajęć opiekuńczo-wychowawczych:

Szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr 8,
 • Szkoła Podstawowa nr 12.

Przedszkola:

 • Miejskie Przedszkole nr 3.

***

Placówki, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo- wychowawcze zgodnie z planem:

Przedszkola:

 • Miejskie Przedszkole nr 6,
 • Miejskie Przedszkole nr 8,
 • Miejskie Przedszkole nr 10.

W dniu 19 kwietnia 2019 r. (piątek) zapewnione zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w następujących placówkach:

Szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr 4 (tylko w oddziałach przedszkolnych),
 • Szkoła Podstawowa nr 5,
 • Szkoła Podstawowa nr 6,
 • Szkoła Podstawowa nr 10,
 • Szkoła Podstawowa nr 11,
 • Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta.

***

Poniżej lista placówek, w których nie organizuje się zajęć opiekuńczo-wychowawczych:

Szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr 1,
 • Szkoła Podstawowa nr 3,
 • Szkoła Podstawowa nr 8,
 • Szkoła Podstawowa nr 12.

W dniu 23 kwietnia 2019 r. (wtorek) zapewnione zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w następujących placówkach:

Szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr 1,
 • Szkoła Podstawowa nr 3,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 (tylko w oddziałach przedszkolnych),
 • Szkoła Podstawowa nr 5,
 • Szkoła Podstawowa nr 6,
 • Szkoła Podstawowa nr 10,
 • Szkoła Podstawowa nr 11,
 • Szkoła Podstawowa nr 12,
 • Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta.

***

Poniżej lista placówek, w których nie organizuje się zajęć opiekuńczo-wychowawczych:

Szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr 8.

Wszelkie zaistniałe zmiany dotyczące funkcjonowania szkół i przedszkoli będą aktualizowane i publikowane na bieżąco.

Komunikat Wydziału Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza