Dla strażaków z terenu powiatu zgierskiego i tzw. Centralnego Obwodu Operacyjnego Łódzkiej Brygady Odwodowej, okres przedświąteczny był wyjątkowo pracowity. 17 kwietnia odbyły się wspólne ćwiczenia na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w zakładzie podwyższonego ryzyka Eurofoam Polska Sp. z o.o. w Zgierzu, w których uczestniczył także starosta zgierski – Bogdan Jarota wraz w pracownikami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zgierzu.

Ćwiczenia miały na celu wypracowanie schematu działania na wypadek wystąpienia prawdziwego zagrożenia. – Doskonalenie działania sił i środków jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, to priorytet, który w przyszłości ma zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe nie tylko na terenie tak dużych zakładów przemysłowych, ale także całego powiatu zgierskiego – podkreślali wspólnie organizatorzy ćwiczeń.


logo RSS