Od dziś kierowcy mogą już w pełni korzystać z przebudowanego skrzyżowania ul. Parzęczewskiej z ul. Gałczyńskiego w Zgierzu. W obecności m.in. starosty zgierskiego – Bogdana Jaroty, radnych powiatowych – Bożeny Palmowskiej i Sebastiana Dunina, a także przedstawiciela głównego wykonawcy, nastąpił oficjalny odbiór skrzyżowania.

Przypomnijmy, inwestycja polegała na przebudowie istniejącej sygnalizacji świetlnej oraz chodników i zjazdów wokół skrzyżowania, wymianie nawierzchni, wydzieleniu ścieżki rowerowej, a także wyznaczeniu tzw. azylów dla pieszych, czyli wysepek umożliwiających pieszym bezpieczne przekraczanie ulicy. Łączny koszt inwestycji to ponad 2,3 mln zł, z czego ok. 1,6 mln zł to środki z budżetu powiatu zgierskiego, zaś pozostałą kwotę przekazał zgierski magistrat. Dodatkowo Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa, na swoim terenie, przylegającym do wyremontowanego skrzyżowania, położyła nowy chodnik z kostki brukowej.

Na tym nie koniec inwestycji na ul. Gałczyńskiego. Obecnie powiatowy samorząd stara się o dofinansowanie na przebudowę tej ulicy, w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028”. Blisko 1 km odcinek od skrzyżowania z ul. Parzęczewską w kierunku Drogi Krajowej nr 71 (ul. Aleksandrowska), zyska nie tylko nową nawierzchnię. Pojawić ma się tam również ścieżka rowerowa, nowe chodniki po obu stronach ulicy, a także zatoczki autobusowe. Przebudowa ul. Gałczyńskiego ma kosztować ok. 3,2 mln zł. 


logo RSS