Otaczają opieką osoby poszkodowane przez wojnę. Pomagają inwalidom wojennym i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych, zapewniając m.in. dostęp do opieki lekarskiej, a także pomoc finansową. 100 lat temu powstał Związek Inwalidów Wojennych RP – najstarsza polska organizacja kombatancka oraz jedna z najstarszych tego typu na świecie. Dziś w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zgierzu, wręczono odznaczania za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska kombatanckiego. Najwyższe odznaczenie – Komandoria „Za Wybitne Zasługi dla ZKRP i BWP” otrzymali: Prezes Zgierskiego Oddziału Inwalidów Wojennych RP – płk. Bernard Zboiński oraz płk. Franciszek Tokarz.

Z kolei Krzyż „100-lecia ZIW RP”, z rąk starosty zgierskiego – Bogdana Jaroty oraz prezydenta Zgierza – Przemysława Staniszewskiego, otrzymali: chor. Wiesław Walczak, mjr Kazimierz Wołkanin oraz por. Władysław Bielicki.

Podczas uroczystości nagrodzono także osoby i instytucje od lat współpracujące ze zgierskim oddziałem Inwalidów Wojennych, w tym m.in. starostę Bogdana Jarotę. – Dziękuję, że w czasie, gdy zgierski oddział Związku Inwalidów był w kryzysie i borykał się z problemami, kombatanci zawsze spotykali się z ze zrozumieniem i pomocą ze strony władz powiatu i miasta – mówił podczas uroczystości prezes Łódzkiego Wojewódzkiego Związku Kombatantów. Łącznie wyróżniono 12 osób. 

Związek Inwalidów Wojennych RP powołano do życia 19 kwietnia 1919 r., jako ogólnopolski związek zrzeszający inwalidów wojennych, walczących na różnych frontach i w różnych armiach I wojny światowej. Obecnie organizacja skupia ponad 10 tys. osób. Zgierski oddział powstał w 1925 r. 


Artykuły promocyjne

logo RSS