Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

Od lewej: Przemysław Staniszewski, Agnieszka First,  Przemysław Andrzejak

Prezydent Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski oraz przedstawiciele Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Przemysław Andrzejak (prezes) i Agnieszka First (wiceprezes) podpisali w dniu 24 czerwca 2019 r. oficjalne porozumienie o współpracy. Strony chcą utworzyć punkt informacyjno-konsultacyjny przeznaczony dla przedsiębiorców, to kolejny przykład wspierania lokalnej działalności gospodarczej.

Przedstawiciele ŁARR S.A. od września będą raz w miesiącu do dyspozycji naszych przedsiębiorców. Przedsiębiorcom przekazywana będzie bogata wiedza merytoryczna, porozumienie wspierać będzie Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców, które już teraz organizuje szereg przedsięwzięć przeznaczonych dla lokalnego biznesu (m.in. "Śniadania biznesowe").