Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

Podpisanie umowy - od lewej: Przemysław Staniszewski oraz Zbigniew Rau

Kolejna zgierska ulica zostanie wyremontowana. 25 czerwca 2019 r. w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim zawarto umowę o dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Łąkowej w Zgierzu", dokument podpisali Prezydent Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski oraz Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau.

Na ulicy Łąkowej (Kurak/Nowe Miasto) pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa, opaski z kostki brukowej oraz zieleńce. Zaplanowano budowę zjazdów indywidualnych z kostki oraz remont chodników po obu stronach drogi. Wymienione zostaną również wpusty deszczowe. Przebudowa ulicy powinna zakończyć się jeszcze w tym roku.

Udzielone dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i wynosi 930 tys. złotych, całkowita wartość zadania to 1 mln 860 tys. zł.