Rola Wojsk Obrony Terytorialnej w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, ocena zagrożeń, które mogą wystąpić na terenie powiatu zgierskiego oraz omówienie zasad współpracy pomiędzy Zespołami Zarządzania Kryzysowego na terenie powiatu zgierskiego. To tematy, o których rozmawiano podczas posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Zgierskiego.

Podczas spotkania, w siedzibie starostwa, przedstawiono informacje o stanie bezpieczeństwa z pierwszych trzech miesięcy 2019 r. Jeżeli chodzi o statystyki policyjne, na terenie naszego powiatu, od stycznia do marca br., w porównaniu z 2018 r., spadła liczba stwierdzonych przestępstw kryminalnych. Ich wykrywalność, utrzymuje się na podobnym poziomie, co w zeszłym roku i wynosi niecałe 85%. Niestety, wzrosła za to liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. W 2018 r. był to 3 osoby, w tym już 8. 

Od początku roku, zgierscy funkcjonariusze, zorganizowali także kilka akcji profilaktycznych. Na początku lutego policjanci spotkali się z mieszkańcami zgierskiego osiedla Rudunki, aby porozmawiać o zagrożeniach związanych z ruchem drogowym w tym rejonie. W marcu, funkcjonariusze odwiedzili mieszkańców zgierskiego Domu Pomocy Społecznej. Policjanci rozmawiali z osobami starszymi m.in. o tym jak nie dać się nabrać oszustom. 

Pracowity początek roku mieli również strażacy. Od stycznia do marca, funkcjonariusze musieli wyjeżdżać do akcji, aż 525 razy (ponad 100 interwencji więcej niż w zeszłym roku).

W trakcie posiedzenia Komisji wskazano również miejsca, szczególnie niebezpieczne, w których często dochodzi do zdarzeń drogowych. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa, na naszych drogach, z pewnością będzie miała droga ekspresowa S-14. Jej wybudowanie pozwoli zmniejszyć natężenie ruchu tranzytowego w okolicach Zgierza. Komisja, na wniosek starosty zgierskiego – Bogdana Jaroty, ma wystąpić z prośbą do Ministra Infrastruktury, Wojewody Łódzkiego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o przyspieszenie działań, związanych z budową S-14. 

W trakcie spotkania rozmawiano także o zagrożeniach, które mogą wystąpić na naszym terenie oraz poruszono kwestię współpracy pomiędzy Zespołami Zarządzania Kryzysowego i pomocy Wojsk Obrony Terytorialnej, przy usuwaniu skutków huraganów, powodzi czy pożarów wielkopowierzchniowych.

Podczas zebrania Starosta zgierski przedstawił obecną sytuację miejsca magazynowania odpadów w Brużyczce Małej. – Pod koniec maja cofnęliśmy zezwolenie na zbieranie odpadów w tym miejscu – mówi starosta Bogdan Jarota – Wystąpiliśmy także do Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o przeprowadzenie badań, zalegających w tym miejscu odpadów oraz oszacowanie negatywnych skutków w środowisku, powstałych na skutek prowadzonej tam działalności.

Rozmawiano również o problemie składowiska na terenie dawnych zakładów „Boruta” w Zgierzu. Obecnie, trwają procedury związane, z przekazaniem miastu, terenów przy ul. Miroszewskiej. Uzyskanie własności, pozwoli zgierskiemu magistratowi, starać się o pozyskanie środków na rekultywację tego terenu.

Na zakończenie spotkania, członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, wizytowali jednostkę przy ul. Konstantynowskiej w Zgierzu, gdzie przedstawiciele WOT pokazali sprzęt zadaniowy, który może być wykorzystany w razie wystąpienia klęski żywiołowej lub innego zagrożenia. Artykuły promocyjne