Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

Delegacja ze Zgierza w Kupiszkach

W dniach 5 - 7 lipca 2019 r. na zaproszenie Burmistrza Miasta Kupiszki Dainiusa Bardauskasa z oficjalną wizytą na Litwie przebywała delegacja ze Zgierza. Nasze miasto reprezentowali Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza Tomasz Dziedzic oraz Prezes Miejskiego Klubu Piłkarskiego "Boruta Zgierz" Dariusz Pawlikowski.

Podczas pobytu burmistrz litewskiego miasta, a także Prezes Klubu FC Kupiskis Danas Barona, zaprosili nasze miasto do współpracy w projekcie edukacyjno-sportowym, współfinansowanym ze środków UE. Projekt polega na zainteresowaniu młodzieży zagrożonej marginalizacją sportem, zajęcia prowadzone byłyby przez kluby piłkarskie z Kupiszek i Zgierza.

W Święcie Regionu Kupiszki brały udział delegacje w wielu krajów, oprócz Polski, także m.in. z Estonii i Białorusi. Rozmawiano o współpracy kulturalnej samorządów i edukacji poprzez sport.

- "Wszyscy uczestnicy spotkań byli zgodni, że każda możliwość udziału dzieci i młodzieży w we wspólnych projektach pogłębia wiedzę o historii miast, narodów, zacieśnia współpracę" - podsumowują wizytę przedstawiciele zgierskiej delegacji.

W czerwcu 2019 roku minęła dwudziesta pierwsza rocznica podpisania umowy partnerskiej między Miastem Zgierz a Rejonem Kupiszki (artykuł poświęcony współpracy partnerskiej stronie 19 miesięcznika "Zgierz - moja przestrzeń" Zgierz moja przestrzeń czerwiec 2019 r. pobierz publikację w formacie pdf" href="https://www.miasto.zgierz.pl/sites/default/files/pliki/publikacje/Zgierz-Moja_Przestrzen/2019-06_zgierz_moja_przestrzen.pdf?745" target="_self">Nr 6/2019)