W łódzkiej delegaturze Najwyższej Izby Kontroli zorganizowano dziś (13 sierpnia) panel "Zapobieganie zagrożeniom ze strony składowisk pozakładowych z terenu województwa łódzkiego". Jednym z zaproszonych gości był Prezydent Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski. Ważnym punktem spotkania było przedstawienie "Oceny oddziaływania składowisk pozakładowych zlokalizowanych na terenie byłych zakładów "Boruta" w Zgierzu na życie i zdrowie mieszkańców Zgierza i okolic oraz dla środowiska" przygotowanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Ocena oddziaływania składowisk pozakładowychzlokalizowanych na terenie byłych zakładów "Boruta" w Zgierzu na życie i zdrowie mieszkańców Zgierza i okolic oraz dla środowiska (plik .pdf)

Eksperci mówili o zagrożeniach dla lokalnego środowiska, zanieczyszczeniu płytko występujących wód gruntowych oraz konieczności podjęcia działań naprawczych. Stwierdzono jednocześnie, że wody ze studni ujęć komunalnych są dobrej jakości ze względu na zastosowane zabezpieczenia, dlatego nie występuje bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców. Głos w popanelowej konferencji zabrał m.in. Prezydent Miasta Zgierza, który mówił o podjętych już działaniach zabezpieczających oraz konieczności współdziałania instytucji różnego szczebla przy rozwiązaniu problemu składowisk.

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/pierwsze-ustalenia-i-raporty.html


1000 Znaków do wykorzystania