Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

Herb Zgierza

W związku z informacją, jaka pojawiła się w przestrzeni medialnej, jakoby Prezydent Miasta Zgierza „wydał zarządzenie na mocy którego zabronił radnym pojawiać się w Urzędzie Miasta Zgierza bez jego wiedzy i zgody" oświadczam, że informacja ta jest całkowicie nieprawdziwa i krzywdząca.

Zarządzenie nr 361/VIII/2019 wydane w dniu 13 września 2019 roku ma na celu wyłącznie konieczność dokonania regulacji trybu udostępniania danych zawartych w dokumentach znajdujących się w urzędzie przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony dóbr osobistych, w tym danych wrażliwych, w szczególności uniemożliwianie niekontrolowanego pozyskiwania i w konsekwencji rozpowszechniania tych danych.

Zgodnie z ustawami o dostępie do informacji publicznej i RODO każdy zainteresowany ma dostęp do dokumentów po dokonaniu ich anonimizacji w czasie określonym ustawowo oraz w sposób, który nie dezorganizuje pracy urzędu.

Jako Prezydent Miasta Zgierza, a więc jednocześnie kierownik Urzędu Miasta Zgierza, muszę dbać o właściwe funkcjonowanie podległej mi jednostki. Nie widzę zatem możliwości, aby pracownicy urzędu, którym zarządzam, byli zaskakiwani wizytami radnych lub innych osób oraz przymuszani do porzucania swojej pracy na rzecz natychmiastowego działania i udzielania natychmiastowych odpowiedzi, których przygotowanie wymaga często wielu godzin pracy.

Nie zgadzam się również na próby wprowadzania standardów przez radnego Rady Miasta Zgierza Przemysława Jagielskiego polegających na próbach zastraszania pracowników urzędu poprzez wzywanie funkcjonariuszy policji w celu natychmiastowego wyegzekwowania swoich żądań. Radni zdają sobie sprawę, że dokumenty im udostępniane muszą być właściwie przygotowane (m.in. ze względu na ochronę dóbr osobistych zapisaną w ustawie o samorządzie). Zgoda na takie praktyki radnego Jagielskiego doprowadziłaby - w moim odczuciu - do chaosu w urzędzie. Szacunek do prawa, szacunek do innych osób powinien być priorytetem, niezależnie od reprezentowanych barw politycznych.

W związku z powyższym z przykrością stwierdzam, że zachowanie radnego Jagielskiego i rozpowszechniane przez niego informacje są próbą oczernienia mojego dobrego imienia jako prezydenta Zgierza oraz próbą zdyskredytowania Urzędu Miasta Zgierza poprzez świadome wprowadzenie w błąd opinii publicznej.

Przemysław Staniszewski
Prezydent Miasta Zgierza

Do pobrania: