Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

Uroczystość w sali dawnego Kolegium Nauczycielskiego

Październik miesiącem powrotu na uniwersytet? Także w naszym mieście.

4.10.2019 r. w sali dawnego Kolegium Nauczycielskiego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (ZU3W).

Seniorzy czekają na kursy językowe, warsztaty, wyjazdy krajoznawcze. Obecni na uroczystości wyglądali na naładowanych energią. Wśród gości był m.in. Prezydent Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski, Przewodniczący Rady Miasta Zgierza Grzegorz Leśniewicz, Starosta Zgierski Bogdan Jarota.

Zgierski UTW powstał w 2007 roku jako sekcja MOK, od 2009 funkcjonuje jako samodzielne stowarzyszenie - http://zu3w.edu.pl/.

Galeria zdjęć z inauguracji roku akademickiego