Członkowie Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Zgierskiego, korzystając z zaproszenia Stowarzyszenia Hospicjum im. Jana Pawła II, spotkali się wczoraj na posiedzeniu w nowo wybudowanej siedzibie Poradni Opieki Paliatywnej w Zgierzu. Odwiedziny były doskonałą okazją do zapoznania się z działalnością placówki, efektami zrealizowanych projektów i planami na przyszłość.

Dzięki wspólnemu projektowi pod nazwą „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”, stowarzyszenie wykorzystało ponad 800 tys. zł ma zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, który nie tylko jest wypożyczany pacjentom, ale także dostarczany do ich domów.

Kolejną niezwykle istotną inicjatywą, na która udało się pozyskać prawie 1 mln zł, jest kompleksowa opieka nad pacjentem. W praktyce oznacza to zatrudnienie przez stowarzyszenie 5 opiekunek, które odwiedzają chorych na terenie całego powiatu, pomagają w codziennych czynnościach, udzielają potrzebnego wsparcia. Dodatkowo pacjenci zostali objęci także opieką fizjoterapeuty oraz zapewniono im, i ich rodzinom, specjalistyczne szkolenia.

O tym, jak ważna jest to działalność, może świadczyć fakt, że Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej w Zgierzu, skupiający w sobie zarówno poradnię jak i hospicjum domowe, dziennie obejmuje swoją opieką ponad 40 pacjentów, pomimo że kontrakt z NFZ starcza na 37 osób.

- Chcielibyśmy dotrzeć do lekarzy rodzinnych z informacją, że mogą kierować swoich pacjentów do nas do poradni, wystarczy tylko wpisać odpowiednie kody na skierowaniu – mówiła podczas spotkania z radnymi, kierownik NZOP dr Katarzyna Wysoczyńska.

Powiatowi radni, korzystając z okazji dopytywali, kiedy powstanie w Zgierzu stacjonarne hospicjum.

- Lada dzień ogłosimy przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy hospicjum – mówił wiceprezes stowarzyszenia Marian Miśkiewicz. – Po zwiększeniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, z pierwotnej kwoty 8,6 mln zł do 12,2 mln zł, na sfinalizowanie całości projektu brakuje nam ok. 1 mln zł, ale jesteśmy dobrej myśli. Przed nami kolejne coroczne inicjatywy, które pozwolą uzbierać trochę pieniędzy: aukcja dzieł sztuki, bal charytatywny, „Pola Nadziei” i 1% podatku.

My już dziś zapraszamy mieszkańców powiatu zgierskiego do włączenia się w zbiórkę pieniędzy na dokończenie budowy największego w województwie łódzkim hospicjum stacjonarnego. Dodatkowo zachęcamy osoby, które mogą poświęcić choć odrobinę wolnego czasu, by pomóc stowarzyszeniu, do zgłaszania się jako wolontariusze.


Artykuły promocyjne