Obchody 101-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w Łodzi rozpoczęły się uroczystą mszą świętą odprawioną pod przewodnictwem metropolity łódzkiego księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia. W bazylice archikatedralnej zasiedli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz kombatanci – weterani walk o niepodległość oraz licznie przybyli mieszkańcy naszego regionu.

Po liturgii, uczniowie szkoły podstawowej nr 164 przekazali przedstawicielom Kościoła, władz województwa i miasta znicze, w których płonął Ogień Niepodległości, zapalony przez harcerzy na mogiłach żołnierskich na Wołyniu. Znicze złożyli na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza m.in. metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk oraz wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Adamczyk. W trakcie podnoszenia flagi państwowej na maszt zostały odśpiewane cztery zwrotki hymnu państwowego, odbyła się również zmiana warty przy płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, a także odczytano Apel Poległych.

Tradycyjnie płytę Grobu Nieznanego Żołnierza pokryły wieńce i wiązanki kwiatów, składane przez liczne delegacje kombatantów, władz państwowych, samorządowych,  służb mundurowych, szkół i instytucji państwowych. Państwową Straż Pożarną reprezentowali łódzki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Wlazłowski oraz komendanci miejscy i powiatowi Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego. Uroczystość zakończyła się defiladą kompanii honorowych Wojska, Wojsk Obrony Terytorialnej, Państwowej Straży Pożarnej oraz sekcji konnej Straży Miejskiej w Łodzi. Defiladę zamknęła orkiestra górnicza Kopalni Węgla Brunatnego z Bełchatowa.