Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu zdobył w ogólnopolskim konkursie na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy wyróżnienie i tytuł Lidera Aktywizacji Osób Młodych.

Organizatorem konkursu była Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM, która do udziału w nim zaprosiła wszystkie publiczne instytucje rynku pracy i agencje zatrudnienia, dla których w codziennej pracy jest miejsce na niestandardowe, oryginalne rozwiązania problemów osób młodych na rynku pracy. Uroczyste wręczenie wyróżnień i dyplomów zdobywcom tytułu Lidera Aktywizacji Osób Młodych 2019 odbyło się 16 października Warszawie.

Celem konkursu, w którym Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu otrzymał prestiżowy tytuł Lidera, było zaprezentowanie podejmowanych przez urzędy niestandardowych działań skierowanych właśnie osób młodych - działań, które pomagają w podnoszeniu ich świadomości zawodowej, a co za tym idzie - w podejmowaniu przemyślanych i świadomych decyzji.

Jedną z grup najbardziej narażonych na trudności w znalezieniu odpowiedniej pracy w naszym powiecie są właśnie osoby młode, które albo nie posiadają odpowiedniego wykształcenia i/lub doświadczenia zawodowego, albo ich kwalifikacje zawodowe są niedopasowane do potrzeb lokalnego rynku pracy. To właśnie ich wspieranie w budowaniu własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej jest priorytetowym działaniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, a skupia się na umożliwieniu młodym osobom bezpośredniego kontaktu z szeroko pojętym rynkiem pracy i konfrontację z nim.

Jednym z działań, skierowanych do młodych ludzi,są organizowane co roku Targi Pracy Powiatu Zgierskiego, w ramach których osoby przygotowujące się do wejścia na rynek pracy, mają możliwość udziału w zajęciach grupowych prowadzonych przez doradcę zawodowego, podczas których zapoznawani są ze szczegółową, dedykowaną dla nich, ofertą instytucji rynku pracy. Korzystają z porad i pomocy w zakresie opracowywania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania się do rozmów rekrutacyjnych. Młodzież, zachęcana przez nauczycieli, z którymi przychodzi na Targi Pracy, aktywnie uczestniczy w całym przedsięwzięciu. Poznaje firmy, zapoznaje się ze specyfiką ich działania i prowadzi rozmowy z ich przedstawicielami . W ten sposób uczniowie dowiadują się nie tylko tego, czym firma się zajmuje i od jak dawna istnieje czy ile osób i na jakich stanowiskach zatrudnia, ale również czego oczekuje się od kandydatów - jakich kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji.

Opisana praktyka, od lat realizowana przez PUP w Zgierzu, pokazuje dobrą współpracę pomiędzy tą instytucją a szkołami i pracodawcami, którzy otwarcie przybliżają młodym ludziom tajniki wykonywanych przez siebie zawodów, zachęcając do samorealizacji i dokonywania słusznych wyborów zawodowych. Dzięki temu, młodzi ludzie z naszego powiatu zyskują świadomość realiów, jakie niesie za sobą zmieniająca się gospodarka w regionie,a także wiedzę na temat instytucji, do której zawsze mogą zwrócić się o wsparcie. Czują się przez to partnersko traktowanie przez dorosłych, aktywnych zawodowo, którzy zapraszają ich do udziału w takim wydarzeniu, jakim są targi pracy.Z każdym kolejnym rokiem widać ogromne zaangażowanie młodych ludzi uczestniczących w targach do zagłębiania temat zatrudnienia i otaczającego ich rynku pracy.

Zdobycie tytułu lidera Aktywizacji Osób Młodych to ważne dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu wyróżnienie, które pokazuje, że realizowane przez niego działania, również te niestandardowe, po raz kolejny zostały zauważone, co z pewnością przełoży się na podejmowanie jeszcze większego wysiłku na rzecz aktywizacji wszystkich osób poszukujących zatrudnienia.

Artykuły promocyjne