Piętnastoma głosami za, przy czternastu głosach przeciwnych, Rada Powiatu Zgierskiego na sesji 30 stycznia uchwaliła budżet powiatu na rok bieżący.

Przed sesją projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

W uchwalonym dokumencie, tegoroczne dochody Powiatu Zgierskiego zostały zaplanowane w kwocie 157.000.000 zł, a wydatki - 157.527.873,68 zł, więc deficyt budżetowy wyniesie 527.873,68 zł.

Dochody bieżące ustalono na 152.625.298 zł, a majątkowe na 4.374.702 zł.

Tegoroczne wydatki bieżące powiatu mają wynieść 145.610.070.56 zł. Ponad połowę tej kwoty stanowią wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, skalkulowane na 81.721.608,23 zł.

Prawie 12 milionów po stronie wydatków majątkowych zaplanowano na realizację inwestycji, między innymi projektów, dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020:

  • Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim – 8.595.200,16 zł;
  • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II – 1.766.804,47 zł;
  • Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami – 77.425 zł.

Ponadto, po stronie inwestycji, 412.218,49 zł zaplanowano na budowę systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat z terenu województwa łódzkiego. Równo milion zł przeznaczono na kontynuację II etapu projektu przebudowy układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi.

Jak wyglądało głosowanie?

ZA głosowali: Mirosław Burzyński, Ireneusz Skurzyński, Radosław Zaborowski, Bogdan Jarota, Katarzyna Łebedowska, Karol Maśliński, Dominik Gabrysiak, Wojciech Brzeski, Rafał Antczak, Aneta Grzelak, Leszek Potakowski, Tytus Budźko, Joanna Mariankowska, Justyna Romanow-Przybylak i Włodzimierz Piertuszewski.

PRZECIW byli: Krzysztof Kozanecki, Iwona Dąbek, Zofia Ogórek, Bożena Palmowska, Ilona Zinser, Arkadiusz Cichecki, Wojciech Budziarski, Adam Świniuch, Lidia Elert, Sebastian Dunin, Rafał Mamiński, Marcin Karpiński, Robert Chocholski i Jerzy Sokół.


Artykuły promocyjne