Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie biorą w tym roku szkolnym udział w ogólnopolskim programie „Szkoła Demokracji”, dzięki któremu aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, doskonalą się w samorządności i realizują własne inicjatywy.

Projekt realizowany jest przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Udział w nim pozwala sprawdzić, jak w danej placówce funkcjonuje samorząd szkolny oraz daje wskazówki co do tego, jak wspierać jego działania, by były ciekawe i angażujące młodzież. Uczniowie poszerzają też swoją wiedzę o standardach demokratycznych w szkole i rozwijają postawy obywatelskie, a nauka współpracy zespołowej, planowania i realizowania działań, pozwala im zdobywać umiejętności liderskie i kompetencje komunikacyjne.

Najpierw uczestnicy programu wzięli udział w dwudniowym inauguracyjnym szkoleniu liderów w Warszawie. Wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego podjęli współpracę z przydzielonym szkole mentorem i koordynatorem programu.

Zgodnie z założonym planem, do końca kwietnia 2020 r. uczestnicy „Szkoły Demokracji” wraz z zespołem zadaniowym zrealizują w LO w sumie 5 wyzwań z 5 różnych obszarów. W obszarze „Wybory i kwestie formalne” dokonano już przeglądu dotychczasowego regulaminu SU i dostosowano go do naszych potrzeb i aktualnej sytuacji w szkole. W sferze „Komunikacji i mediów” utworzono uczniowskie forum szkoły na Facebooku, a w realizacji są wyzwania z zakresu: „Działań uczniów i uczennic”, „Podejmowania decyzji” oraz „Uczenia i nauczania”. Zrealizowane wyzwania umieszczane są na internetowej platformie programu.

Dzieląc się swoimi wrażeniami z uczestnictwa w projekcie uczennice klas I i II LO, podsumowują:

Zrozumieliśmy w końcu, co to Samorząd Uczniowski i ile możemy zrobić dla uczniów, czyli samych siebie – mówią uczestniczki. - Zrobiliśmy diagnozę potrzeb i wyłoniliśmy kilka pomysłów które zrealizujemy, bo idealnie pasują do naszych obszarów wyzwań.


Artykuły promocyjne