Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

Plakat informacyjny

Zdrowe zęby mam, bo je badam i o nie dbam

Program opieki stomatologicznej adresowany dla uczniów zgierskich szkół podstawowych i Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta obejmuje świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz profilaktyczne badania stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, w szczególności:

  • ocenę higieny jamy ustnej,
  • ocenę stanu uzębienia,
  • ocenę zgryzu,
  • ustalenie czasu, metod i form dalszego leczenia.

Przeglądy stomatologiczne dla uczniów niepełnoletnich odbywają się w obecności rodziców (opiekunów) lub za pisemnie wyrażoną zgodą na przeprowadzenie badania, po uprzednim zgłoszeniu wizyty pod numerem telefonu 506 766 952 lub 517 809 541.

Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00 w Poradni Stomatologicznej w Przychodni Rejonowej Nr 1 - ul. Fijałkowskiego 2.

Program finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach porozumienia zawartego z Gminą Miasto Zgierz.

Program realizowany jest w ramach współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Zgierza a Miejskim Zespołem Przychodni Rejonowych w Zgierzu.

Do pobrania: 
Plakat informacyjny (jpg) (258.48KB)