Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

grafika

Ze względu na wyjątkową sytuację społeczną w kraju, wywołaną rozpowszechnianiem się koronawirusa SARS-Co-2, wywołującego chorobę COVID-19, od dnia 23 marca 2020 roku do odwołania zamknięty zostaje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany w Zgierzu przy ul. Barlickiego 3a.

W związku z powyższym mieszkańcy Zgierza proszeni są o czasowe powstrzymanie się z odwożeniem odpadów komunalnych do tej placówki.