Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Dolnej (Osiedle Podleśna)

Zgierzanie już niedługo zaczną korzystać z Otwartych Stref Aktywności. Pięć takich OSA powstaje w Zgierzu. W pierwszych tygodniach września cieszyć się będą z placów rekreacji m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 4 - właśnie w sąsiedztwie tych placówek oświatowych budowane są strefy. Kolejna kończona OSA znajduje się przy ul. Dolnej (Osiedle Podleśna).

Mieszkańcy skorzystają tam z: urządzeń do gier, elementów plenerowej siłowni zewnętrznej oraz urządzeń sprawnościowych. Strefy wyposażone zostaną w ławki, oświetlenie oraz ogrodzenie. Pojawią się tam również nasadzenia.

Zadanie wykonywane w ramach:

  • projektu „Miejsca integracji społecznej – Otwarte Strefy Aktywności na terenie Zgierza”, w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
  • projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.