Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

Logo

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" złożyła zastrzeżenia i uwagi do protokołu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, dokumentu związanego z nieprzyjemnymi zapachami na terenie miasta. W tym momencie do przesłanych uwag ustosunkowuje się WIOŚ.

Do czasu ostatecznego wyjaśnienia "Wodkan" informuje, że przedłużył okres nieprzyjmowania odpadów ciekłych (innych niż niebezpieczne) oraz ścieków przemysłowych do 30 września 2020 roku. To wynik ustaleń dokonanych podczas spotkania z Prezydentem Miasta Zgierza w dniu 14 września 2020 r. Przypominamy, że "Wodkan" nie przyjmuje odpadów niebezpiecznych od 2003 roku.

Jednocześnie spółka zobowiązała się odnieść pisemnie do wszelkich uwag i zastrzeżeń zgłaszanych Prezydentowi Miasta Zgierza podczas spotkania w WIOŚ w dniu 3 września (o spotkaniu).

Dokument ma zostać przekazany prezydentowi jeszcze we wrześniu bieżącego roku.