Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

Powiat Zgierski nawiązał współpracę z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.

Podpisane porozumienie ma na celu dostosowanie programów kształcenia do potrzeb i wymagań lokalnego rynku pracy. Służyć temu będzie szereg działań m.in. udział przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Zgierzu w radach doradczych funkcjonujących na uczelni oraz w opracowywaniu programów kształcenia dla studiów I, II stopnia i podyplomowych, a także udostępnianie materiałów i danych statystycznych na potrzeby badań i analiz dotyczących rynku pracy. W porozumieniu zadeklarowano także gotowość do udziału przedstawicieli AHE w konferencjach, spotkaniach branżowych i seminariach, organizowanych przez powiatowy samorząd. Ponadto, wspierając studentów AHE w zdobywaniu praktycznych umiejętności w toku nauki, powiat zgierski będzie umożliwiał im odbywanie staży w swoich jednostkach.

Ze strony uczelni możemy liczyć na współorganizowanie konferencji, warsztatów i paneli dyskusyjnych na istotne dla nas tematy, współpracę we wdrażaniu projektów badawczych oraz przygotowanie sprofilowanej oferty kształcenia.

Wicestarosta zgierski Dominik Gabrysiak z przedstawicielką Akademii Humanistyczno-Ekoniomicznej w Łodzi.


Artykuły promocyjne

Powiat Zgierz: Porozumienie Powiatu Zgierskiego z AHE