Podczas niedawnego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego starosta zgierski – Bogdan Jarota, przedstawił aktualne informacje dotyczące obecnej sytuacji epidemicznej na terenie powiatu zgierskiego.

Niestety, od kilku dni, dobowy przyrost zakażeń, wśród mieszkańców powiatu, wynosi ponad 100. – Na bieżąco prowadzony jest monitoring sytuacji i zagrożeń na terenie powiatu oraz w naszych jednostkach organizacyjnych – mówi starosta Bogdan Jarota.

Podczas spotkania zadecydowano o przekazaniu do powiatowych DPSów oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, kolejnej partii środków ochronnych m.in. rękawiczek, maseczek oraz kombinezonów. 


Powiat Zgierz: O obecnej sytuacji epidemicznej na posiedzeniu PZZK