Aby ułatwić uczniom i nauczycielom rozwój w coraz bardziej cyfrowym świecie, powiatowy samorząd pozyskał dofinansowanie w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”.

- Do wszystkich powiatowych szkół trafi 280 tysięcy złotych na zakup nowych laptopów oraz innych elektronicznych pomocy dydaktycznych, niezbędnych do nauki - mówi Dominik Gabrysiak, wicestarosta zgierski odpowiedzialny za powiatową oświatę. Placówki planują zakupić w sumie 85 laptopów wraz z oprogramowaniem, a także tablice interaktywne oraz projektory.

Łącznie z programu „Aktywna tablica” udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie 224 tys. zł, pozostała część, czyli 56 tys. zł to wkład własny powiatu.


Powiat Zgierz: Powiatowe placówki oświatowe wzbogacą się o nowoczesny...