Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

Najważniejszym punktem ostatniej, tegorocznej sesji Rady Powiatu Zgierskiego było przyjęcie budżetu na 2021 rok. 15 radnych zagłosowało za uchwaleniem budżetu, 12 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Przed sesją projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Spodziewane dochody powiatu mają w przyszłym roku wynieść ponad 176 mln 826 tys. zł, podczas gdy wydatki 181 mln 350 tys. zł. Deficyt, w wysokości ok. 4,5 mln zł, zostanie pokryty wolnymi środkami oraz pożyczkami.

Blisko 16 mln zł planuje się wydać na przyszłoroczne inwestycje. Te najważniejsze dotyczą:

• termomodernizacji budynku pracowni szkolenia praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie,
• kontynuacji budowy hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim,
• przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji Domu Dziecka w Grotnikach,
• budowy systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego,
• dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu oraz pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla powiatowych strażaków.

Jeżeli chodzi o modernizację dróg powiatowych, to powiatowy samorząd w każdej z gmin planuje realizację minimum jednej inwestycji:

• w gminie Aleksandrów Łódzki przebudowy doczeka się chodnik na ul. Pabianickiej, na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Waryńskiego,
• w Głownie nowy asfalt pojawi się na ul. Targowej, na odcinku od drogi krajowej nr 14 do ul. Żeromskiego,
• w gminie Głowno drogowcy położą nową nakładkę na drodze powiatowej w miejscowości Wola Zbrożkowa,
• przebudowy doczeka się chodnik na ul. Tkackiej w Ozorkowie, na odcinku od ul. Bema do ul. Staszica,
• w gminie Ozorków przebudowana zostanie droga powiatowa relacji Maszkowice – Leśmierz – Ambrożew oraz ma być wybudowana zatoka autobusowa przy szkole podstawowej w Leśmierzu,
• w Strykowie nowy chodnik pojawi się w miejscowości Kiełmina,
• w stolicy powiatu – Zgierzu, planowana jest dalsza przebudowa chodnika na ul. Piłsudskiego oraz modernizacja ul. Gałczyńskiego,
• nowy ciąg pieszy pojawi się na ul. Szkolnej w Giecznie w gminie Zgierz,
• w gminie Parzęczew będzie realizowany III etap inwestycji polegającej na wykonaniu nakładki asfaltowej na drodze powiatowej relacji Parzęczew – gr. powiatu w miejscowości Budzynek.

W ramach tzw. wydatków niewygasających, czyli zadań, na które pieniądze zostały zabezpieczone w budżecie na 2020 r. i będą finansowane w następnym roku, znalazły się m.in:

• budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu czterech powiatowych dróg w Parzęczewie: ul. Ozorkowskiej, ul. Kościuszki, ul. Mickiewicza oraz ul. Stodolnianej,
• budowa przejścia dla pieszych na ul. Konstantynowskiej w Zgierzu,
• II etap przebudowy drogi powiatowej w gminie Głowno relacji Popów – Mięsośnia – gr. powiatu (Waliszew).
• wykonanie nowej nakładki asfaltowej na ul. 11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim, na odcinku od Urzędu Stanu Cywilnego do MOSiR-u.

Powiat Zgierz: Powiat zgierski z budżetem na 2021 r.