Zakończył się projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II”

Wraz z końcem roku 2020 sfinalizowano projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II”, dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zgierskim poprzez termomodernizację budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie i Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim. Inwestycje te mają korzystny wpływ na polepszenie jakości powietrza w regionie. 

Zakres prac obejmował m. in. modernizację systemu grzewczego, systemu ciepłej wody użytkowej, wentylacji grawitacyjnej, wymianę opraw oświetleniowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachów, a także wszelkie inne roboty towarzyszące, które były niezbędne, by zrealizować projekt, w ramach którego sfinansowano również nadzór techniczny.

Realizacja projektu spowodowała wzrost efektywności energetycznej o 71,90%, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o około 1 265 095,18 KWH/rok oraz roczny spadek emisji gazów cieplarnianych kształtujący się na poziomie 298,07 tony równoważnika CO2/rok.

Planowana wartość całkowita inwestycji wynosiła 3.503.921,49 zł, w tym dofinansowanie z UE 2.226.976,00 zł. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi z końcem stycznia 2021 r.Artykuły promocyjne

Powiat Zgierz: Podsumowujemy drugą część projektu termomodernizacyjnego