Pomimo obowiązujących ograniczeń zgierscy policjanci pamiętają jak ważne jest, aby rozmawiać i edukować zarówno dzieci, młodzież, jak i rodziców uczniów. Tam gdzie to możliwe funkcjonariusze osobiście spotykają się z uczniami, a w pozostałych przypadkach prowadzą zajęcia zdalnie. Takie działania mają na celu przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Ale nie tylko...

Zgierscy policjanci osobiście i za pośrednictwem internetu docierają do uczniów szkół całego powiatu zgierskiego. Z zachowaniem reżimu sanitarnego, mundurowi osobiście spotykają się z przedszkolakami oraz uczniami klas 1-3. To właśnie najmłodszych uczy się o bezpieczeństwie w domu i poza nim oraz jak zachowywać się w kontakcie z obcymi osobami lub nieznanymi zwierzętami. Dzieci dowiadują się jakie zabawy są bezpieczne, jak właściwie zachowywać się na drodze oraz jak wezwać pomoc w razie potrzeby.

Spotkania ze starszymi uczniami klas 4-6 oraz szkół ponadpodstawowych policjanci prowadzą zdalnie. Tematyka rozmów dopasowana jest do potrzeb i wieku uczestników, ale w głównej mierze dotyczą one bezpieczeństwa w internecie, przemocy rówieśniczej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, odpowiedzialności karnej nieletnich oraz innych zagrożeń z jakimi może spotkać się młodzież. Mundurowi opowiadają także o swoim zawodzie, zachęcając tych starszych uczniów do wstąpienia w niebieskie szeregi.

Funkcjonariusze docierają również do rodziców uczniów. Z dorosłymi poruszane są m.in. zagadnienie obowiązujących przepisów prawa związanych z odpowiedzialnością karną ich dzieci, a także tematyka zagrożeń związanych z używaniem różnych substancji uzależniających.

  • Policjant oraz nauczycielką prowadzą zdalnie zajęcia z uczniami.