Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

Żołnierze - fot. pixabay.com (domena publiczna)

Prezydent Miasta Zgierza informuje, że ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną na terenie kraju, rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zgierskiego zostaje wstrzymane.

Otrzymane przez mieszkańców Zgierza wezwania stawiennictwa przed komisję lekarską zostają anulowane.

Eskalująca liczba zidentyfikowanych przypadków zachorowań na COVID-19 oraz konieczność pełnego zaangażowania personelu medycznego do pracy w podmiotach leczniczych w chwili obecnej uniemożliwia prawidłową realizację zadania.

Powyższa decyzja podyktowana jest zarówno troską o bezpieczeństwo osób wchodzących w skład powiatowych komisji lekarskich, jak i osób stawiających się przed tymi komisjami.

Przewidywany termin ponownego rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej jest planowy na czerwiec 2021 r.

O dalszych działaniach mieszkańcy zobowiązani w 2021 r. do stawienia do kwalifikacji wojskowej zostaną poinformowani odrębnym wezwaniem, określającym nowy termin stawiennictwa.

Komunikat Urzędu Miasta Zgierza