Środki ochrony osobistej, testy na COVID-19, a także sprzęt medyczny – m.in. te rzeczy trafiły w ostatnim czasie do powiatowych Domów Pomocy Społecznej w Zgierzu, Ozorkowie, Głownie i Rąbieniu. – Dzięki dofinansowaniu w ramach II edycji projektu „Łódzkie pomaga” nasze placówki zyskały kolejną pomoc w walce z koronawirusem – mówi Katarzyna Łebedowska z Zarządu Powiatu Zgierskiego.

W ramach dofinansowania głowieński dom zakupił m.in.: ozonator, koncentrator tlenu, maty dezynfekcyjne, podnośnik jezdny transportowo-kąpielowy dla pensjonariuszy, testy, łóżka, a także środki ochrony osobistej. Z kolei ozorkowska placówka pozyskała łóżka rehabilitacyjne z materacami, szafki przyłóżkowe, środki ochrony indywidualnej, a także testy na COVID-19.

DPS w Rąbieniu, prowadzony przez Fundację Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A, dotację przeznaczył na zakup m.in. aparatu EKG z wyposażeniem, łóżek z materacami, inhalatora z wyposażeniem, elektrod do AED, fotela do wykonywania iniekcji i pobierania krwi, stacji dezynfekcji rąk z koszem oraz środków ochrony indywidualnej.

Zgierski dom, prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, również przeznaczył grant na zakup środków ochrony osobistej: czepków, fartuchów, ochraniaczy na buty, rękawiczek oraz maseczek.

– Bez wątpienia pensjonariusze i pracownicy dps-ów znajdują się w grupie ryzyka zarażeniem wirusem, dlatego sprzęt i wyposażenie zakupione do placówek, ma jak najlepiej zabezpieczyć ich przed COVID-19 – dodaje Katarzyna Łebedowska.II edycja grantów "Łódzkie pomaga” współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Powiat Zgierz: Powiatowe DPSy z kolejną pomocą