uczestnicy debaty siedzą na scenie w Starym Młynie

- "Internacjonalizacja jest bardzo prosta, tylko trzeba ją robić ostrożnie" – powiedział Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej podczas debaty, towarzyszącej inauguracji Zgierskiego Forum Gospodarczego w Starym Młynie (19.10.2021 r.). W pierwszym dniu spotkania biznesowego, poświęconego umiędzynarodowieniu przedsiębiorstw, dominowały w rozmowach tematy na styku potrzeb przedsiębiorców i warunków do prowadzenia międzynarodowej działalności jakie stwarzają w Polsce instytucje władzy.

W swojej opinii Waldemar Buda podkreślał, że kluczowy w działaniu polskiej firmy zagranicą jest mądry model biznesowy. – Znalezienie kontrahenta zagranicznego jest dzisiaj łatwe – mówił gość Zgierskiego Forum Gospodarczego – sztuką jest go utrzymać i sprawić, by to był dopiero pierwszy krok, wiodący do kolejnych. W ocenie przedstawiciela rządu warunki prowadzenia biznesu w Polsce nie są wcale złe, a np. niemieckie firmy chętniej zakładają swoje przedstawicielstwa nad Wisłą, niż robią to u sąsiadów nasi przedsiębiorcy.

Głos przedstawiciela Ministerstwa spotkał się z krytycznym spojrzeniem ze strony obecnych na sali przedstawicieli firm. Mówiono m.in. o tym, że o wiele łatwiej niż w Polsce prowadzi się firmę choćby w Stanach Zjednoczonych, gdzie przedsiębiorcom nie przeszkadza biurokracja, a obciążenia fiskalne są znacznie mniejsze. Przedstawiciel biznesu wśród panelistów, Lech Kaniuk, wspominał o potrzebie tworzenia warunków do powstawania międzynarodowych firm lub spółek w poszczególnych regionach, czego przykładem jest Barcelona. Jego zdaniem, rolą władz samorządowych w procesie ułatwiania życia rodzącym się, międzynarodowym hubom powinno być tworzenie warunków do życia dla ludzi, ich pracowników. - To musi być miejsce przyjemne "po godzinach" - wspominał doświadczony przedsiębiorca - bo tylko takie ma szanse na przyciągnięcie kadr w procesie alokacji.

W programie pierwszego dnia Zgierskiego Forum Gospodarczego znalazły się też panele tematyczne, w których dyskutowano m.in. o uwarunkowaniach kulturowych prowadzenia biznesu za granicą oraz jak nasi przedsiębiorcy postrzegani są w innych krajach.

Całość zakończyła się uroczystą galą, podczas której nastąpiło symboliczne otwarcie Starego Młyna, wręczenie nagród laureatom Konkursu im. Rembielińskiego oraz uczczenie 20. lat współpracy partnerskiej miast: Zgierz - Orzysz - Supraśl. Galę uświetniła koncertem Orkiestra Grohmana.

Galeria zdjęć