Uczestnicy panelu "Eksport – rozwój polskich firm..."

- "Wystarczy, jeśli władze samorządowe nie będą nam przeszkadzały w prowadzeniu działalności" - mówili zgierscy przedsiębiorcy podczas panelu dyskusyjnego pt. "Cudze chwalicie, swego nie znacie", zamykającego drugi dzień Zgierskiego Forum Gospodarczego. To właśnie rozmowa przedstawicieli lokalnego biznesu z Prezydentem Miasta Zgierza Przemysławem Staniszewskim była kluczowym punktem ostatniego dnia spotkania, poświęconego w głównej mierze zagadnieniom internacjonalizacji.

Paneliści ostatniej dyskusji, czyli biznesmeni ze zgierskim rodowodem, dużo mówili o własnych doświadczeniach we wprowadzaniu swoich firm na rynek międzynarodowy. Chwaląc się swoimi sukcesami wysoko ocenili warunki działania, jakie stwarza im Miasto. - W zasadzie nie potrzeba nic więcej, ważne, by władze nam nie przeszkadzały - mówiła w czasie dyskusji Magdalena Sikorska, właścicielka jednej ze zgierskich firm. - Działamy w ramach swoich prawnych możliwości jak się da najsprawniej po to, by ułatwiać działalność naszym przedsiębiorcom - odparł Przemysław Staniszewski, Prezydent Miasta Zgierza, podkreślając, że lokalny samorząd stara się długofalowo tworzyć coraz lepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Miasta.

Wcześniej w programie panelowym drugiego dnia Zgierskiego Forum Gospodarczego dominowały tematy, poświęcone warunkom inwestowania na obcych rynkach: w Skandynawii czy na terenie Europy Wschodniej. Mówiono też o mediacji jako metodzie korzystnego rozwiązywania sporów w sytuacjach konfliktowych, jakie mogą pojawić się w interakcji z partnerami zagranicznymi. Poruszane były także m.in. zagadnienia proceduralne, związane z zatrudnianiem w Polsce pracowników z zagranicy.

O godz. 12:00 w sali widowiskowej Starego Młyna miała miejsce uroczystość z okazji XXX-lecia Samorządności Lokalnej. Pamiątkowymi medalami, w uznaniu długoletniej pracy na rzecz zgierskiego samorządu, uhonorowani zostali najbardziej zasłużeni lokalni działacze (galeria zdjęć).

Zgierskie Forum Gospodarcze, trwające w dniach 19-20.10.2021 roku, zgromadziło kilkuset uczestników: przedsiębiorców oraz ludzi z instytucji otoczenia biznesu, przedstawicieli rządu, władz samorządowych różnego szczebla, izb i stowarzyszeń gospodarczych, uczniów szkół ekonomicznych. W wydarzeniu przez dwa dni jego trwania brało udział w sumie kilkuset uczestników. W ten sposób, jeszcze przed inauguracją działalności nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu, po raz pierwszy dla odwiedzających otworzył swe podwoje Stary Młyn: nowe centrum kulturalno-społecznego życia miasta.

Galeria zdjęć