plakat informacyjny

Zachęcamy gorąco uczniów z klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w naborze do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza w dniach 13-18 stycznia 2022 roku.

Wybory odbywają się 21 stycznia 2022 roku (w godz. 09:00-14:00) w zgierskich szkołach.

Jeżeli chcielibyście działać i mieć wpływ na to co dzieje się w naszym mieście - spróbujcie!

Ważne informacje:

Źródło: Klub Aktywnej Młodzieży EZG