Budynek PUP - fot. Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż od dnia 13 czerwca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku prowadził będzie nabór wniosków w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Ponadto informujemy, iż została podwyższona kwota refundacji do wysokości 37 000,00 zł.

UWAGA! Zmianie ulegają zasady dotyczące przedmiotowej formy wsparcia w zakresie zabezpieczenia ewentualnego zwrotu refundacji w formie poręczenia osób trzecich według prawa cywilnego oraz weksla z poręczeniem wekslowym (aval).

Aktualne druki wniosków oraz zasady do ww. formy pomocy dostępne są na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl w zakładce "Dokumenty do pobrania".

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu