Tablica na budynku MOPS

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres świadczeniowy 2022/2023 przyjmowane będą od dnia 01.08.2022 r. w Zgierzu, przy ul. Długiej 56.

Jednocześnie informujemy, że wnioski on-line można składać począwszy od dnia 01.07.2022 r. za pomocą następujących kanałów:

 • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl/);
 • bankowość elektroniczna.

Okres świadczeniowy 2022/2023 trwa: od dnia 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

 • W przypadku złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres świadczeniowy 2022/2023, od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.08.2022 r., a w przypadku wniosków składanych on-line, od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31.08.2022 r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2022 r.
 • W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022/2023, od dnia 01.09.2022 r. do dnia 30.09.2022 r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2022 r.
 • W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022/2023, od dnia 01.10.2022 r. do dnia 31.10.2022 r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022/2023, zostanie złożony od dnia 01.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 stycznia 2023 r.
 • W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022/2023, zostanie złożony od dnia 01.12.2022 r. do dnia 31.01.2023 r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego 2023 r.

Kryterium dochodowe

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł (art. 9 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r.).

Do wniosku na okres świadczeniowy 2022/2023 należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o stanie egzekucji w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (2021 r.), wystawione przez organ prowadzący postępowanie egzekucyjne;
 • zaświadczenie organu egzekucyjnego prowadzonego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za dwa miesiące poprzedzające wypłatę świadczeń/złożenie wniosku) lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a szczególnie potwierdzające uzyskanie lub utratę dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, tj. w 2021 r. lub po tym roku (w przypadku uzyskania lub utraty dochodu w tym okresie).

[Przy składaniu kserokopii dokumentów należy okazać ich oryginały]

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. R. Chylińskiego w Zgierzu