Sprzątanie ulicy

Służby oczyszczania miasta rozpoczęły akcję usuwania zaległego piachu czy śmieci, które po zimie zostały na zgierskich chodnikach i ulicach. W każdym tygodniu sprzątany będzie inny rejon miasta.

Prace porządkowe w tym roku będą wykonywały zgierskie firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. oraz K2A Spółka z o.o.

Nowe harmonogramy sprzątania ulic w Zgierzu będą podawane do wiadomości z kilkudniowym wyprzedzeniem, jednak w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych mogą ulec zmianie.

Na czas prowadzonych robót, prosimy wszystkich mieszkańców o wyrozumiałość, a kierowców, by nie parkowali w miejscach, gdzie planowane jest sprzątanie. Za wycieraczkami samochodów będą rozkładane ulotki informacyjne zawierające komunikat o utrudnieniach. Przerwy na sprzątanie na pewno nie będą długie: najwyżej dwa kolejne dni, w godzinach 7:00-15:00.

Bliższych informacji udzielają:

 • Wydział Infrastruktury Technicznej Urzędu Miasta Zgierza - tel. 42 714 31 39;
 • Straż Miejska w Zgierzu - tel. alarmowy 986, tel. 42 716 44 58.

Harmonogram:

27-31.03.2023 r.
 • 27 marca 2023 roku:
  • ul. Parzęczewska (droga powiatowa i miejska),
  • ul. Kowalczyka.
 • 28 marca 2023 roku:
  • ul. Kowalczyka,
  • ul. Staffa.
 • 29 marca 2023 roku:
  • ul. Tuwima,
  • ul. Witkacego.
 • 30 marca 2023 roku:
  • ul. Witkacego,
  • ul. Kamienna,
  • ul. Leśmiana.
 • 31 marca 2023 roku:
  • ul. Suchowolca,
  • ul. Piotrowiczowej.