PCPR w Zgierzu realizuje program
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu realizuje program "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!", który ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami w ich dążeniu do samodzielności i aktywizacji zawodowej. Program finansowany jest ze środków PFRON i obejmuje m.in. pomoc w uzyskaniu dostępnego mieszkania oraz wsparcie dla absolwentów rozpoczynających pracę.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w ramach programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu realizuje program "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" (S-A-M!), który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Program ten ma na celu zwiększenie niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. W ramach tej inicjatywy, uczestnicy mogą skorzystać z dwóch głównych form wsparcia: "Mieszkania dla absolwenta" oraz "Dostępnego mieszkania".

"Mieszkanie dla absolwenta" – wsparcie dla młodych osób z niepełnosprawnościami

Program "Mieszkanie dla absolwenta" skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły edukację i pragną rozpocząć samodzielne życie zawodowe. Często jednak barierą nie do pokonania jest brak własnego mieszkania w miejscowości, gdzie chcą podjąć pracę. Dzięki tej inicjatywie, mogą otrzymać wsparcie w znalezieniu i opłaceniu odpowiedniego lokum, co znacząco ułatwia im start w dorosłe życie. Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PCPR.

"Dostępne mieszkanie" – eliminacja barier architektonicznych

Druga część programu, "Dostępne mieszkanie", adresowana jest do osób z niepełnosprawnościami, które napotykają na bariery architektoniczne utrudniające codzienne funkcjonowanie w ich dotychczasowym miejscu zamieszkania. Program ten umożliwia otrzymanie dopłaty do zmiany mieszkania na takie, które jest pozbawione barier architektonicznych, na przykład zlokalizowane na parterze lub w budynkach z windą. Dzięki temu, codzienne życie staje się dla nich znacznie łatwiejsze i bardziej komfortowe.

Proces składania wniosków i terminy naboru

Wnioski o wsparcie w ramach programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" przyjmowane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Nabór wniosków do programu "Mieszkanie dla absolwenta" prowadzony jest w trybie ciągłym, aż do wyczerpania budżetu programu. Natomiast wnioski do programu "Dostępne mieszkanie" można składać do 31 grudnia 2024 roku. Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny jak najszybciej złożyć swoje aplikacje, aby skorzystać z dostępnych środków.

Program "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" to ważna inicjatywa, która może znacząco poprawić jakość życia osób z niepełnosprawnościami, pomagając im w osiągnięciu większej samodzielności i aktywności zawodowej. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się ze szczegółami i skorzystania z oferowanego wsparcia.


Opierając się na: UM Zgierz