Przetargi na sprzedaż działek we wrześniu 2024 w Zgierzu
We wrześniu 2024 roku mieszkańcy będą mieli okazję nabyć nieruchomości gruntowe w drodze przetargów organizowanych przez Urząd Miasta. To doskonała szansa dla inwestorów i osób prywatnych na poszerzenie swoich zasobów nieruchomościowych.

Terminy i warunki przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Prezydent Miasta Zgierza ogłosił, że we wrześniu 2024 roku w siedzibie Urzędu Miasta odbędą się przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Przetargi te będą miały miejsce w sali 114 Urzędu Miasta przy Placu Jana Pawła II nr 16.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 4 września 2024 roku o godzinie 10:00 i dotyczy sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Osoby zainteresowane udziałem muszą wpłacić wadium najpóźniej do 27 sierpnia 2024 roku, aby ich wpłata znalazła się na rachunku bankowym Gminy Miasto Zgierz.

Procedury i wymagania dla uczestników przetargów

Aby wziąć udział w przetargach, uczestnicy muszą spełnić określone wymagania. Mogą w nich uczestniczyć zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Kluczowym warunkiem jest wpłacenie wadium w polskich złotych zgodnie z podanymi terminami. Wadium należy wpłacić przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz, którego numer to 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu.

Kolejny przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych odbędzie się 9 września 2024 roku o godzinie 10:00. Wadium na ten przetarg należy wpłacić do 3 września 2024 roku.

Przetarg na zabudowaną nieruchomość gruntową

Ostatni z zaplanowanych przetargów odbędzie się 11 września 2024 roku o godzinie 11:00. Będzie to piąty przetarg ustny nieograniczony, dotyczący sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej. Uczestnicy muszą wpłacić wadium do 5 września 2024 roku, aby ich wpłata znalazła się na wskazanym rachunku bankowym.

Szczegółowych informacji na temat przetargów udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta. Można je uzyskać osobiście w siedzibie urzędu, mieszczącej się przy Placu Jana Pawła II 16, w pokojach 3 i 4 na parterze, lub telefonicznie pod numerami: 42 714 31 83, 42 714 31 84, 42 714 31 85, 42 714 31 87.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z pełną treścią ogłoszeń, które dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta. To doskonała okazja na inwestycję w rozwój lokalny i poszerzenie swojego portfela nieruchomości.


Na podst. UM Zgierz