Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

W dniach od 24 czerwca do 28  czerwca br., w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Łodzi z/s w Sieradzu odbyły się warsztaty tematyczno-metodyczne z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych zorganizowane przez Centralną Szkołę PSP w Częstochowie dla 12 kandydatów na instruktorów ogniowych w zakresie podstawowym z gaszenia pożarów wewnętrznych. W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze z ośrodków szkolenia w Sieradzu, Opolu, Katowic, Wrocławia, Warszawy i Pionek.

Warsztaty obejmowały tematykę zawartą w "Programie szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych" zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP:

  • Zasady bezpieczeństwa podczas działań,
  • Pożar wewnętrzny i jego rozwój,
  • Rozpoznanie pożaru metodą B-SAHF,
  • Techniki operowania prądami gaśniczymi,
  • Taktyka działań gaśniczych.

Zajęcia teoretyczne w znacznej mierze były poświęcone szkodliwości działań gaśniczych na zdrowie strażaka. Miało to na celu zwiększenie świadomości o występujących w dymie związkach kancerogennych. Ponadto, zapoznano funkcjonariuszy z profilaktyką zdrowotną (tj. higiena osobista) jaką powinni realizować funkcjonariusze podczas usuwania skutków pożarów.

W ramach ćwiczeń praktycznych oraz metodycznych, kandydaci na instruktorów doskonalili umiejętności związane z: demonstracjami procesu spalania na przykładzie tzw. „domków dla lalek”, operowania prądami gaśniczymi, sterowania procesem spalania w części ogniowej trenażera T-Cell, technikami przeszukań pomieszczeń i przeprowadzania właściwej wentylacji.

W drugim dniu szkolenie wizytował Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Grzegorz Janowski.

Na zakończenie warsztatów przedstawiciel Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Naczelnik Wydziału Nauczania bryg. Marek Poterek, oraz Naczelnik Ośrodka Szkolenia w Łodzi z/s w Sieradzu bryg. Grzegorz Maciaszek wręczyli zaświadczenia nowym instruktorom ogniowym i pogratulowali im ukończenia warsztatów oraz podziękowali instruktorom prowadzącym.

Warsztaty poprowadzili jedni z najbardziej uznanych instruktorów z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych:

- mł. bryg. Damian Saleta - CS PSP w Częstochowie
- st. kpt. Karol Wers - CS PSP w Częstochowie
- asp. Michał Bajór - CS PSP w Częstochowie
- asp. Krzysztof Kowalski - KM PSP w Opolu.