Zgodnie z zaleceniem wojewody łódzkiego, starosta zgierski wskazał na terenie powiatu miejsce, które będzie pełnić funkcję kwarantanny zbiorowej. Co to oznacza? Zdrowi mieszkańcy powiatu zgierskiego, którzy nie mają możliwości pełnienia kwarantanny domowej, a wrócili z zagranicy, będą kierowani przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną do tego właśnie miejsca na odbycie 14-dniowej kwarantanny.

Dziś w obecności m.in. starosty zgierskiego – Bogdana Jarota, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego oddano do dyspozycji miejsce kwarantanny zbiorowej.


Artykuły promocyjne

logo RSS