Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

Logo
  • Reprezentują Państwo podmiot leczniczy działający m.in. na obszarze Łodzi i sąsiadujących powiatów: zgierskiego, brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego?
  • W przypadku świadczonych usług pielęgnacyjnych / opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej dostrzegacie Państwo potrzebę zwiększenia ich wymiaru i dotarcia do kolejnych osób potrzebujących?
  • Szukają Państwo dodatkowych środków na rozwój działalności hospicjum i wsparcie usługami zdrowotnymi swoich podopiecznych?
  • Planują Państwo pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego?

Jeśli TAK, to rozwiązaniem może być konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20 w ramach Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT”.

Spotkajmy się i porozmawiajmy w sieci!

Serdecznie zapraszamy potencjalnych beneficjentów na spotkanie promocyjno-informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20.

  • Termin spotkania: 30.11.2020 r.
  • START godz. 10:00.
  • Spotkanie odbędzie się w formule online poprzez platformę internetową Microsoft Teams (https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app)

Podczas spotkania pracownicy WUP w Łodzi przedstawią założenia konkursu dotyczące m.in. przedmiotu konkursu, potencjalnych beneficjentów, wyboru grupy docelowej, puli środków na dofinansowanie czy obszaru realizacji. Dodatkowo przedstawiciele Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przybliżą zagadnienia związane z oceną strategiczną prowadzoną w ramach przedmiotowego konkursu.

Ważnym elementem spotkania będzie możliwość zadawania prowadzącym pytań związanych z ogłoszonym konkursem. Każdy z uczestników przed spotkaniem otrzyma na wskazaną skrzynkę mailową link do zalogowania. Dlatego prosimy o podawanie bezpośrednich adresów e-mail.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 listopada 2020 r. (piątek), do godz. 12:00 za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie WUP w Łodzi.

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami o konkursie znajdującymi się na stronach:

Źródło: Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny

Logotypy projektu