grafika

Właściciele gospodarstw domowych z terenu miasta mogą od 17 sierpnia 2022 roku przystąpić do wnioskowania o wypłatę 3000 zł dodatku na zakup węgla. W Zgierzu realizacją wypłaty dodatku węglowego zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Długa 56 pok.2).

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Do paliw stałych zaliczamy: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Pamiętajmy, aby otrzymać dodatek węglowy konieczny jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Gdzie w Zgierz składać wnioski o dodatek węglowy?

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej MOPS Zgierz, same wnioski możemy składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP,
  • papierowo w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Długa 56 pok. 2,
  • pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, ul. Długa 56 pok. 2.

W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany on będzie pierwszemu z wnioskodawców. Ustawa o dodatku węglowym nie zakłada kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego są przyjmowane: od 17.08 do 30.11.2022 roku. Dodatek powinien być wypłacony w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.