- Aktualnie na terenie powiatu zgierskiego działają 173 rodziny zastępcze, które opiekują się 239 dziećmi – mówi dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maria Miśkiewicz. – Dodatkowo, w dwóch Domach Dziecka - w Grotnikach oraz w Dąbrówce, a także w dwóch placówkach prowadzonych przez fundację Happy Kids - w Zgierzu i Ozorkowie, przebywa 69 wychowanków.

PCPR cały czas poszukuje chętnych do zostania rodziną zastępczą. Procedura jest dość żmudna i długa, ale wszystko po to, żeby przyszli rodzice byli właściwie wyselekcjonowani ale też przygotowani do wyzwania jakim jest podjęcie się wychowania dzieci, których los zdążył już doświadczyć.

Jak wygląda droga prawna, która muszą przejść przyszli opiekunowie?

Zaczynamy od złożenia podania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, w którym należy określić swoją sytuację rodzinną, bytową, mieszkaniową i wskazać przesłanki, jakimi się kierujemy. Później przedkładamy dokumentację wymaganą w ustawie o pieczy zastępczej, składającą się z szeregu oświadczeń i dokumentów. Następnie odbywa się analiza w środowisku danego wnioskodawcy. Sprawdzane są też: sytuacja osobista, rodzinna i majątkowa. Rodzina lub osoba zostają także poddane diagnozie psychologicznej i badaniu pedagogicznemu. Kolejnym krokiem jest wydanie skierowania na szkolenie. Jeżeli wnioskodawcy zostaną pozytywnie ocenieni, to wydawane jest zaświadczenie, że mogą oni być rodziną zastępczą. Należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ procedura taka trwa ponad pół roku.

Aby wspierać istniejące już rodziny zastępcze i zachęcać kolejne osoby do podjęcia się takiego wyzwania, kilka dni temu dyrektor Miśkiewicz i Ilona Rafalska - radna wojewódzka i jednocześnie naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Zgierzu, odwiedziły jedną z aleksandrowskich rodzin zastępczych. Panie wręczyły przebywającym tam dzieciom: dwunastoletniej Martynie, jedenastoletniemu Kubie, dziewięcioletniemu Maćkowi i czteroletniemu Damianowi, upominki, rozmawiały o postępach w nauce i potrzebach rodziny.

logo RSS