Wyschnięte zboże - fot. pixabay.com (domena publiczna)

Prezydent Miasta Zgierza informuje, że w związku z raportem Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, o zagrożeniu wystąpieniem suszy rolniczej na terenie Gminy Miasto Zgierz, można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych.

Zgodnie z prowadzonym monitoringiem suszy przez IUNG, na terenie miasta Zgierza szacowaniu podlegać mogą uprawy:

 • Gleby kat. I (klasa gleby: V i VI):
  • zboża ozime i jare,
  • kukurydza na ziarno i kiszonkę,
  • rzepak i rzepik,
  • tytoń,
  • warzywa gruntowe,
  • krzewy owocowe,
  • drzewa owocowe ,
  • rośliny strączkowe,
  • truskawki;
 • Gleby kat. II (klasa gleby: IVa i IVb):
  • zboża ozime i jare,
  • rzepak i rzepik,
  • krzewy owocowe,
  • rośliny strączkowe,
  • truskawki;
 • Gleby kat. III (klasa gleby: IIIa i IIIb):
  • zboża jare.

Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć:

 1. oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach,
 2. oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej - ilość sprzedanych zwierząt w roku 2018,
 3. wydruk wniosku z ARiMR o płatność bezpośrednią na rok 2019,
 4. ubezpieczenie upraw producenta rolnego (do wglądu) w przypadku, gdy uprawy są ubezpieczone.

W oświadczeniu nr 1 należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy, w których wystąpiły szkody, jak i te, w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2019 składanym do ARiMR).

W przypadku posiadania przez rolnika gruntów w kilku gminach należy złożyć wniosek do poszczególnych gmin, w których położone są uprawy rolne dotknięte przez suszę.

Na podstawie otrzymanych wniosków, komisja do spraw szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustrację upraw.

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Zgierza (95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16, pokój 222 - tel. 42-714-31-51) w terminie do 19 lipca 2019 r.

Druki wniosków oraz załączników dostępne są również na stronie internetowej www.umz.zgierz.pl lub w Urzędzie Miasta Zgierza w pokoju 222.


Geek ElasticSearch