Czy pieczątka firmowa jest niezbędna?

Pieczątka to swego rodzaju podpis przedsiębiorstwa. Stanowi potwierdzenie wszystkich pism i dokumentów wystawianych w firmie. Prywatny przedsiębiorca w Polsce nie ma obowiązku posiadania pieczątki, jednak jest zwyczajowo przyjęte, że dokumenty przypieczętowane są dużo bardziej wiarygodne. Jak donosi https://e-procurementforum.pl/ istnieje wiele rodzajów pieczątek, w tym przede wszystkim pieczątka automatyczna. Poza tym pieczątki kieszonkowe i wchodzące na rynek pieczątki flash.

Korzyści z posiadania pieczątki firmowej

Oprócz wiarygodności, posiadanie pieczątki jest bardzo wygodne. Przy dużej ilości dokumentów, kartek wymagających poświadczenia, dużo szybciej i wygodniej jest przystawiać stempel zamiast podpisu. Ponadto posiadanie pieczęci bardzo podnosi wiarygodność firmy. Dokumenty ze stemplem budzą większe zaufanie, wyglądają się profesjonalnie i nie wzbudzają nieufności wśród klientów i kontrahentów. Dużo lepiej także wyglądają wszelkie pisma kierowane do urzędów, instytucji czy banków, kiedy zaopatrzone są w pieczęć firmową.Bardzo ważnym aspektem jest też to, że pieczątka jest swoistym rodzajem reklamy. Im częściej pieczęć firmy pojawia się na dokumentach, kopertach, przelewach itp. tym częściej przedsiębiorstwo pojawia się w świadomości osób, które te dokumenty widzą. Poza tym pieczęć oprócz nazwy firmy i adresu może zawierać logo firmy czy adres e-mail, który łatwiej można zapamiętać. Jest to źródło informacji dla potencjalnych klientów, którzy mogą np. skorzystać z numeru telefonu umieszczonego na stemplu.

Co powinna zawierać treść pieczątki firmowej

Z uwagi na to, że treść pieczątki może pojawiać się na wielu dokumentach, w urzędach i innych przedsiębiorstwach, należy bardzo dobrze przemyśleć jej zawartość. I, mimo że samo posiadania pieczątki przez prywatnego przedsiębiorcę nie jest obowiązkowe, przepisy regulują, co powinno się znaleźć na pieczątce, skoro już zdecydowano się na jej używanie. Najważniejsza jest oczywiście pełna nazwa firmy, a w przypadku gdy jest to osoba fizyczna, to również imię i nazwisko właściciela. Ponadto adres oraz Numer Identyfikacji Podatkowej. W przypadku Spółek Prawa Handlowego pieczęć musi zawierać numer spółki wpisanej do rejestru, a na pieczęciach spółek akcyjnych musi być podana wysokość kapitału zakładowego. Pozostałe elementy pieczątki jak logo czy e-mail są dowolne.Więcej informacji znajdziecie na https://e-procurementforum.pl/. Można się tam dowiedzieć wiele na temat rodzajów pieczątek oraz o tym, gdzie zrobić stemple wysokiej jakości.