małe podpowiedzi dla uczestników konkursu

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. B. Prusa w Zgierzu (Filia nr 2) zaprasza uczniów klas V-VIII zgierskich szkół podstawowych do udziału w konkursie fotograficznym "Sleeveface - ubrani w książkę".

małe podpowiedzi dla uczestników konkursu

Sleeveface - zdjęcia przedstawiające osoby fotografowane z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne, śmieszne połączenie fotografowanej osoby z ilustracją na okładce. Zdjęcie należy wykonać w taki sposób, aby poza stała się "elementem" okładki, która "wychodzi" poza papier.

Regulamin konkursu

Cele konkursu:

 • popularyzacja czytelnictwa w niekonwencjonalny sposób,
 • rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznych,
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów.

Zasady konkursu:

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas V-VIII zgierskich szkół podstawowych.
 2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych oraz wizerunku laureatów.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania fotografii na wystawie pokonkursowej (która prezentowana będzie do 31.12.2022 roku w Filii Nr 2) oraz w innych publikacjach promocyjnych lub informacyjnych (strona www i fb Biblioteki).
 5. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace nie nagrodzone w innych konkursach oraz będące oryginalnymi pracami autorów.
 6. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 7. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez Organizatora.
 8. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
 9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
 10. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
 11. Nadesłane prace będzie można odebrać po zakończeniu trwania wystawy (po 31.12.2022 r.). Natomiast po 31.01.2023 r. nieodebrane fotografie przechodzą na własność Biblioteki.
 12. Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel. 42 716 20 70.

Format fotografii i warunki dostarczenia:

 1. Format fotografii: ok. 15x20 cm.
 2. Każdy z uczestników może zgłosić 1 pracę.
 3. Zdjęcie trzeba wywołać na własny koszt i razem z podpisanym oświadczeniem (do pobrania poniżej) dostarczyć do Filii nr 2 (ul. Długa 29a) do dnia 10.11.2022 r. w godzinach otwarcia placówki:
  • 09:00-19:00 - poniedziałek, wtorek, środa, piątek;
  • 11:00-19:00 - czwartek;
  • 10:00-14:00 - sobota.

Finał konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 24 listopada 2022 roku o godzinie 10:00 w Filii nr 2 (ul. Długa 29a).

Źródło: Facebook biblioteki

Do pobrania: 
Oświadczenie (jpg) (92.66KB)