grafika

W tym roku po raz pierwszy, składając zeznanie PIT, możemy przeznaczyć 1,5 procenta swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Apelujemy, by wybierać lokalne, zgierskie OPP: w ten sposób Twój podatek wesprze działalność społeczną w najbliższym otoczeniu.

Jeśli ktoś ma tak zwany cel szczegółowy, czyli przeznacza swoje "półtora procenta" na wsparcie wybranej osoby czy instytucji, wtedy odpis podatkowy jest precyzyjny. Ale jeśli ktokolwiek zastanawia się, komu powierzyć własny odpis podatkowy, może wybierać spośród organizacji pożytku publicznego działających w Zgierzu.

W Zgierzu istnieje dziesięć Organizacji Pożytku Publicznego, uprawnionych do otrzymania 1,5 procent podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2023. Ich pełna lista, wraz z numerami KRS - link do podstrony OPP. Każda z nich na swój sposób działa, wspierając życie społeczne w mieście.

- Z wielkim szacunkiem podchodzę do działania zgierskich organizacji prospołecznych i staram się uczestniczyć w ważnych wydarzeniach z życia każdej z nich - mówi Przemysław Staniszewski, Prezydent Miasta Zgierza. - W tym roku, jak zawsze udzielę takiego wsparcia ze swojej strony.

Ile zebrały zgierskie OPP?

Jak nas informuje Iwona Pawlukiewicz z Urzędu Skarbowego w Zgierzu, ogólna kwota odpisu podatkowego 1%, przekazanego na rzecz OPP przez podatników zgierskich w ubiegłym roku, wynosiła nieco ponad 1 milion 103 tysiące złotych. To sporo pieniędzy, które organizacje mogły przeznaczyć na wymierne cele. Przykładowo - zgierskie Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy parafii N.M.P Różańcowej otrzymało za ubiegły rok, według sprawozdania, ponad 206 tysięcy złotych - i w ogólnym rozrachunku mogło przeznaczyć tę sumę na dokończenie budowy hospicjum stacjonarnego w Zgierzu.

Z kolei zgierskie koło Stowarzyszenia PSONI (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną), dzięki środkom pozyskanym w ubiegłym roku "z jednego procenta" - a było to około 44. tysięcy złotych - mogło uzupełnić wkład własny, potrzebny na budowę centrum szkoleniowo-rehabilitacyjnego przy ul. Chełmskiej.

Wspieramy zgierskie organizacje

Przekazywanie części podatku na rzecz organizacji pozarządowych działających dla dobra wspólnego jest w Polsce możliwe od 2004 roku. Wtedy bowiem zaczęła funkcjonować ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Co ważne, mechanizm ten uniezależnia OPP od finansowania bezpośrednio przez władze publiczne. Od bieżącego roku (2023), dzięki przepisom Polskiego Ładu 2.0, podatnicy mogą przekazywać 1,5% (a nie jak dotychczas 1%) na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Wszystkich podatników zgierskich serdecznie zachęcamy, by składając swoje sprawozdanie PIT przeznaczyli 1,5% podatku na rzecz tutejszych organizacji OPP. Apelujemy też, by osoby mieszkające w Zgierzu (choć np. zameldowane w innym miejscu) rozliczały swój PIT w naszym Urzędzie Skarbowym.

Więcej informacji: