grafika

Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II nr 16 - sala 114) odbędzie się przetarg na zbycie lokali mieszkalnych wraz z przysługującym udziałem w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu).

Szczegółowych informacji w sprawie przetargów udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 4) - tel. 42 714 31 85 lub 42 714 31 87.


30.06.2023 r. godz. 10:00 - III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokali mieszkalnych
wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu)

Przedmiot przetargu:

 • lokal mieszkalny nr 7 przy ulicy ks. Szczepana Rembowskiego 6 w Zgierzu:

  • Cena wywoławcza: 53 000,00 zł
  • Wadium: 2 700,00 zł
  • Powierzchnia użytkowa lokalu: 17,80 m2 (lokal mieszkalny), 3,50 m2 (komórka);
  • Opis lokalu: I piętro, pokój z aneksem kuchennym - budynek mieszkalny nr 1, WC wspólne w ciągu zabudowań gospodarczych na zewnątrz budynku.
  • Udział w nieruchomości wspólnej i w prawie własności gruntu: 213/5706.
 • lokal mieszkalny nr 14 przy ulicy Stanisława Dubois 39 w Zgierzu:

  • Cena wywoławcza: 150 000,00 zł
  • Wadium: 7 500,00 zł
  • Powierzchnia użytkowa lokalu: 35,06 m2
  • Opis lokalu: I piętro, jeden pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.
  • Udział w nieruchomości wspólnej i w prawie własności gruntu: 3506/118779.
 • lokal mieszkalny nr 12 przy ulicy Jana Śniechowskiego 24B w Zgierzu:

  • Cena wywoławcza: 165 000,00 zł
  • Wadium: 8 500,00 zł
  • Powierzchnia użytkowa lokalu: 46,81 m2
  • Opis lokalu: parter, dwa pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.
  • Udział w nieruchomości wspólnej i w prawie własności gruntu: 4681/76100.

Ze stanem faktycznym lokali można zapoznać się w trakcie ich oględzin:

 • ul. ks. Szczepana Rembowskiego 6 m. 7 - w dniu 20.06.2023 r. w godz. 10:00-11:00,
 • ul. Stanisława Dubois 39 m. 14 - w dniu 20.06.2023 r. w godz. 11:00-12:00,
 • ul. Jana Śniechowskiego 24B m. 12 - w dniu 20.06.2023 r. w godz. 09:00-10:00

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz nr konta 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 26 czerwca 2023 r. wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku.


Pełna treść ogłoszeń publikowana jest na stronie internetowej: