Powiat zgierski pozyskał dofinansowanie z rządowego programu „Razem bezpieczniej” na doposażenie w elementy zwiększające bezpieczeństwo czterech przejść dla pieszych, zlokalizowanych w rejonach o dużym natężeniu ruchu: dwóch w Rąbieniu i po jednym w Ozorkowie oraz Zgierzu.

Powiatowy samorząd złożył do Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2020 projekt pod nazwą „Bezpieczne przejścia dla pieszych na rzecz społeczności lokalnych w Powiecie Zgierskim”. Uwzględniono w nim nst. przejścia:

- w Ozorkowie na ulicy Cegielnianej;

- w Rąbieniu na ulicy Pańskiej - w obrębie zjazdu do budynku OSP Rąbień i parkingu przed ośrodkiem zdrowia;

- w Rąbieniu na ulicy Słowiańskiej - na wysokości wejścia do szkoły podstawowej;

- w Zgierzu na ulicy Parzęczewskiej, w rejonie bezpośredniego zjazdu do szpitala wojewódzkiego.

Przejścia te wytypowano do doposażenia na podstawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego za lata 2017-2019, przeprowadzonej przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu, a także wizji lokalnej. Znajdują się one w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, w bezpośredniej bliskości szkół, szpitala czy przychodni ochrony zdrowia. Codziennie korzystają z nich zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli oraz seniorzy. Obydwa przejścia w Rąbieniu zostaną oświetlone, przejście na ul. Cegielnianej w Ozorkowie, oprócz oświetlenia, zostanie doposażone w wyniesiony próg zwalniający z kostki, natomiast przejście na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu zyska sygnalizację przyzywową, czyli uruchamianą przez pieszych. Wszędzie zostanie odmalowane oznakowanie poziome.

- Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym jest bardzo ważne. Zdajemy sobie sprawę, że przejść wymagających doposażenia mamy na terenie powiatu więcej. Zamierzamy je doposażać w kolejnych latach, bo to realnie wpływa na redukcję zagrożenia w postaci wypadków i kolizji – ocenia wicestarosta zgierski Dominik Gabrysiak.

Całkowity koszt realizacji projektu oszacowano na 105.800 zł. Dofinansowanie z programu „Razem bezpieczniej” wyniesie 100 tysięcy zł, a udział własny powiatu 5800 zł. Wykonanie prac w rejonie wytypowanych przejść zostało we wniosku zaplanowane na okres od lipca do listopada br. Trwający obecnie etap przygotowawczy obejmie m.in. prace projektowe i kampanię edukacyjną na temat zasad korzystania z przejść dla pieszych.  


Artykuły promocyjne