Mieszkańców powiatu zgierskiego, którzy wracają z zagranicy, prosimy o zastosowanie się do poniższej instrukcji, natomiast rodziny powracających prosimy o udostępnienie jej bliskim.

Na granicy należy wypełnić: kartę lokalizacyjną i deklarację, gdzie będzie odbywana 14-dniowa kwarantanna.

Jeśli kwarantanna nie może przebiegać w domu, tylko w miejscu zbiorowej kwarantanny, i fakt ten został zadeklarowany służbom granicznym, należy zadzwonić do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu i poinformować o tym służby.

Całodobowy tel.: 883 069 028 lub 601 260 229.

Należy udać się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu (ul. Andrzeja Struga 23) po odbiór skierowania do miejsca odbycia kwarantanny zbiorowej w powiecie zgierskim. Karta będzie zawierała adres, pod który należy się udać oraz termin rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny.

Niezależnie od miejsca odbywania kwarantanny należy bezwzględnie stosować się do zasad ustanowionych dla osób objętych kwarantanną.
Artykuły promocyjne